Fast Solutions - Het fast solutions-logo op een zwarte achtergrond is een perfecte mix van marketing en grafisch ontwerp.

Hoe gaan we te werk

1. Koffie kletsen

Geslaagde projecten komen voort uit goede relaties, daar zijn wij steevast van overtuigd! Alles begint met een goed gesprek en een warme tas koffie (of thee). We nodigen je om te beginnen uit voor een verkennend gesprek. We weten graag wie je bent en waar mee we je van dienst kunnen zijn. Hierbij willen we een beeld schetsen van al jouw noden en digitale uitdagingen. We graven ook wat dieper om te zien hoe we je kunnen challengen, uitdagen en prikkelen. Je kan je dus aan een flink aantal vragen verwachten.

Aangezien we een zeer gevarieerde groep professionals zijn, hebben we allemaal onze eigen specialiteit. Hierdoor heeft ieder van ons een unieke kijk op jouw probleem.

2. Voorstel

Om ervoor te zorgen dat we jouw project kunnen waarmaken, bundelen we alle informatie in een gedetailleerd document. Hierin lijsten we al jouw wensen tot in de puntjes op en koppelen we deze aan onze oplossingen om zo een aantrekkelijk concept te kunnen voorstellen. Anderzijds gaan we hier ook al een eerste tijdlijn opstellen, maken we een inschatting van het kostenplaatje en kunnen we een haalbaarheidsstudie, wireframe of andere schets voorleggen.

We hechten veel belang aan directe communicatie en streven naar een vlotte samenwerking. Dit betekent ook dat het designdocument geen statisch document hoeft zijn. We gaan verder aan de slag met jouw feedback, totdat jouw project 1001% duidelijk is.

3. Afspraken

Wanneer we vervolgens kijken hoe we jouw project concreet zullen aanpakken, is de praktische planning minstens even belangrijk. Verantwoordelijkheden en aandachtspunten worden besproken en deadlines worden vastgesteld en in een realistische tijdlijn gegoten.

Wij zijn een grote voorstander van het “Design Big – Build Small” principe. Dat wil zeggen dat we graag onze tijd nemen om een correcte analyse uit te voeren, zodat het ‘bouwen’ van het project veel sneller verloopt. Door deze afspraken goed vast te leggen sta jij achteraf niet voor verrassingen en weten wij precies wat er van ons verwacht wordt.

4. Samen bouwen

Eenmaal alle verwachtingen en vereisten gebundeld zijn, staan wij te popelen om jouw project vorm te geven. Hierbij wordt elk detail onder de loep genomen.

Ook in deze stap staat communicatie centraal. Ben jij benieuw naar de stand van zaken? Heb je nieuwe ideeën gekregen? Kom gerust langs om jouw bedenkingen samen te overlopen. Zo heb jij nooit een gevoel van onwetendheid over jouw eigen project. Door onze regelmatige communicatie kunnen we snel inspelen op eventuele aanpassingen en werken we samen naar een gezamenlijk doel.

5. Ondersteuning

De oplevering van een geslaagd project moet gevierd worden! Dit wil echter niet zeggen dat we je aan je lot overlaten. We bieden ondersteuning waar nodig en nemen, indien gewenst, het beheer van de site volledig uit jouw handen. Zo hoef je je nergens zorgen om te maken!

Heeft jouw site nood aan een nieuwe foto? Moeten er teksten worden aangepast? Moet er een nieuwe rubriek worden toegevoegd? Voor al deze zaken kunnen we je blijven ondersteunen.