Fast Solutions - Het fast solutions-logo op een zwarte achtergrond is een perfecte mix van marketing en grafisch ontwerp.

EGFR-Mutatie

EGFR-mutatie: een vaak voorkomende mutatie bij longkanker

AstraZeneca, een wereldleider in farmaceutische innovatie, zet zich continu in om de grenzen van wetenschappelijk onderzoek te verleggen. Deze onvermoeibare inspanning stelt hen in staat om herhaaldelijk baanbrekende medicijnen te ontwikkelen die een substantieel verschil maken in het leven van patiënten wereldwijd. Helaas wordt elk jaar bij ongeveer 14.000 Nederlanders de diagnose longkanker gesteld. Om deze uitdaging aan te gaan, wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar zowel de oorzaken als de behandeling van longkanker. Een van de bekende oorzaken van longkanker is een EGFR-mutatie, een genetische variatie in de Epidermale GroeiFactor Receptor.

Bewustzijn en informatieverspreiding over longkanker, met name over EGFR-mutaties, is cruciaal. Daarom heeft Fast Solutions, in samenwerking met AstraZeneca, gewerkt aan het ontwerp en de ontwikkeling van een gespecialiseerde website: www.egfr-mutatie.nl. Deze website is gecreëerd als een informatieve hub, bedoeld om patiënten, hun familieleden en zorgprofessionals te voorzien van nauwkeurige en toegankelijke informatie over longkanker gerelateerd aan EGFR-mutaties. Door middel van ons doordachte en gevoelige webdesign streven we ernaar om niet alleen inzicht te geven in deze specifieke vorm van kanker, maar ook om hoop en richting te bieden voor degenen die te maken hebben met deze uitdaging.

Wat we uitgewerkt hebben

Ontdek het project

Onze andere happy klanten